در کنار رعایت «ویژگی های یک وب سایت خوب» که در بالا توضیح دادیم، از کارهای زیر خودداری کنید. چون بعضی از آن ها تبعاتی مانند جریمه گوگل را دارند.

  • از ویدئوهای پرحجم استفاده نکنید.
  • در پیش زمینه وب سایت خود از موسیقی استفاده نکنید.
  • استفاده از محتوای کپی را فراموش کنید.
  • از کلمات کلیدی مرتبط استفاده کنید.
  • سراغ تکنیک های سئو کلاه سیاه مانند متن مخفی، استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی یا خرید انبوه لینک نروید.

حالا که جواب پاسخ سؤال ویژگی های یک وب سایت خوب و موفق چیست را گرفتید، آگاهی از اطلاعات زیر نیز مفید هستند.